TRANSL PSYCHIAT - Translational Psychiatry

Bibliografische Daten

ISSNs2158-3188
Elektronische ISSN 2158-3188

Publikationen

Senner, F., Hiendl, L., Bengesser, S., Adorjan, K., Anghelescu, I-G., Baune, B. T., Budde, M., Dannlowski, U., Dietrich, D. E., Falkai, P., Fallgatter, A. J., Hasan, A., Heilbronner, M., Jäger, M., Juckel, G., Kalman, J. L., Konrad, C., Kohshour, M. O., Papiol, S., Reich-Erkelenz, D., Reimer, J., Schaupp, S. K., Schmauß, M., Senner, S., Spitzer, C., Vogl, T., Zimmermann, J., Heilbronner, U., Schulte, E. C., Schulze, T. G., Reininghaus, E. Z., Kirchner, S-K. & Dalkner, N., 25.03.2023, in: TRANSL PSYCHIAT. 13, 1, S. 99

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Graczyk, M. M., Sahakian, B. J., Robbins, T. W. & Ersche, K. D., 11.02.2023, in: TRANSL PSYCHIAT. 13, 1, S. 51

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Lorenz, R. C., Butler, O., Willmund, G., Wesemann, U., Zimmermann, P., Gallinat, J. & Kühn, S., 17.11.2022, in: TRANSL PSYCHIAT. 12, 1, 483.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Dannemann, M., Milaneschi, Y., Yermakovich, D., Stiglbauer, V., Kariis, H. M., Krebs, K., Friese, M. A., Otte, C., Estonian Biobank Research Team, Lehto, K., Penninx, B. W. J. H., Kelso, J. & Gold, S. M., 05.10.2022, in: TRANSL PSYCHIAT. 12, 1, 433.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Tesfaye, R., Huguet, G., Schmilovich, Z., Renne, T., Loum, M. A., Douard, E., Saci, Z., Jean-Louis, M., Martineau, J. L., Whelan, R., Desrivieres, S., Heinz, A., Schumann, G., Hayward, C., Elsabbagh, M. & Jacquemont, S., 03.10.2022, in: TRANSL PSYCHIAT. 12, 1, 424.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Mikolas, P., Bröckel, K., Vogelbacher, C., Müller, D. K., Marxen, M., Berndt, C., Sauer, C., Jung, S., Fröhner, J. H., Fallgatter, A. J., Ethofer, T., Rau, A., Kircher, T., Falkenberg, I., Lambert, M., Kraft, V., Leopold, K., Bechdolf, A., Reif, A., Matura, S., Stamm, T., Bermpohl, F., Fiebig, J., Juckel, G., Flasbeck, V., Correll, C. U., Ritter, P., Bauer, M., Jansen, A. & Pfennig, A., 20.09.2021, in: TRANSL PSYCHIAT. 11, 1, S. 485

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Wirtz, J., Ascone, L., Gehlenborg, J., Moritz, S. & Kühn, S., 17.09.2021, in: TRANSL PSYCHIAT. 11, 1, S. 481 481.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Wendel, B., Papiol, S., Andlauer, T. F. M., Zimmermann, J., Wiltfang, J., Spitzer, C., Senner, F., Schulte, E. C., Schmauß, M., Schaupp, S. K., Repple, J., Reininghaus, E., Reimer, J., Reich-Erkelenz, D., Opel, N., Nenadić, I., Meinert, S., Konrad, C., Klöhn-Saghatolislam, F., Kircher, T., Kalman, J. L., Juckel, G., Jansen, A., Jäger, M., Heilbronner, M., von Hagen, M., Gade, K., Figge, C., Fallgatter, A. J., Dietrich, D. E., Dannlowski, U., Comes, A. L., Budde, M., Baune, B. T., Arolt, V., Anghelescu, I-G., Anderson-Schmidt, H., Adorjan, K., Falkai, P., Schulze, T. G., Bickeböller, H. & Heilbronner, U., 10.07.2021, in: TRANSL PSYCHIAT. 11, 1, 386.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Jelinek, L., Göritz, A. S., Miegel, F., Moritz, S. & Kriston, L., 27.05.2021, in: TRANSL PSYCHIAT. 11, 1, S. 323

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Kühn, S., Butler, O., Willmund, G., Wesemann, U., Zimmermann, P. & Gallinat, J., 26.04.2021, in: TRANSL PSYCHIAT. 11, 1, 247.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Alle anzeigen (37)