J EXTRACELL VESICLES - Journal of Extracellular Vesicles

Bibliografische Daten

ISSNs2001-3078
Elektronische ISSN 2001-3078

Publikationen

Welsh, J. A., Goberdhan, D. C. I., O'Driscoll, L., Buzas, E. I., Blenkiron, C., Bussolati, B., Cai, H., Di Vizio, D., Driedonks, T. A. P., Erdbrügger, U., Falcon-Perez, J. M., Fu, Q-L., Hill, A. F., Lenassi, M., Lim, S. K., Mahoney, M. G., Mohanty, S., Möller, A., Nieuwland, R., Ochiya, T., Sahoo, S., Torrecilhas, A. C., Zheng, L., Zijlstra, A., Abuelreich, S., Bagabas, R., Bergese, P., Bridges, E. M., Brucale, M., Burger, D., Carney, R. P., Cocucci, E., Crescitelli, R., Hanser, E., Harris, A. L., Haughey, N. J., Hendrix, A., Ivanov, A. R., Jovanovic-Talisman, T., Kruh-Garcia, N. A., Ku'ulei-Lyn Faustino, V., Kyburz, D., Lässer, C., Lennon, K. M., Lötvall, J., Maddox, A. L., Martens-Uzunova, E. S., Mizenko, R. R., Newman, L. A., Ridolfi, A., Rohde, E., Rojalin, T., Rowland, A., Saftics, A., Sandau, U. S., Saugstad, J. A., Shekari, F., Swift, S., Ter-Ovanesyan, D., Tosar, J. P., Useckaite, Z., Valle, F., Varga, Z., van der Pol, E., van Herwijnen, M. J. C., Wauben, M. H. M., Wehman, A. M., Williams, S., Zendrini, A., Zimmerman, A. J., Théry, C., Witwer, K. W. & MISEV Consortium, 02.2024, in: J EXTRACELL VESICLES. 13, 2, S. e12404

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungLeitlinie, Empfehlung, StellungnahmeForschungBegutachtung

Barreiro, K., Lay, A. C., Leparc, G., Tran, V. D. T., Rosler, M., Dayalan, L., Burdet, F., Ibberson, M., Coward, R. J. M., Huber, T. B., Krämer, B. K., Delic, D. & Holthofer, H., 02.2023, in: J EXTRACELL VESICLES. 12, 2, S. e12304

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Demais, V., Pohl, A., Wunderlich, K. A., Pfaller, A. M., Kaplan, L., Barthélémy, A., Dittrich, R., Puig, B., Giebel, B., Hauck, S. M., Pfrieger, F. W. & Grosche, A., 09.2022, in: J EXTRACELL VESICLES. 11, 9, S. e12254

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Donzelli, J., Proestler, E., Riedel, A., Nevermann, S., Hertel, B., Guenther, A., Gattenlöhner, S., Savai, R., Larsson, K. & Saul, M. J., 10.2021, in: J EXTRACELL VESICLES. 10, 12, S. e12143

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Barreiro, K., Dwivedi, O. P., Leparc, G., Rolser, M., Delic, D., Forsblom, C., Groop, P-H., Groop, L., Huber, T. B., Puhka, M. & Holthofer, H., 12.2020, in: J EXTRACELL VESICLES. 10, 2, S. e12038

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Braun, F., Rinschen, M., Buchner, D., Bohl, K., Plagmann, I., Bachurski, D., Richard Späth, M., Antczak, P., Göbel, H., Klein, C., Lackmann, J-W., Kretz, O., Puelles, V. G., Wahba, R., Hallek, M., Schermer, B., Benzing, T., Huber, T. B., Beyer, A., Stippel, D., Kurschat, C. E. & Müller, R-U., 10.2020, in: J EXTRACELL VESICLES. 10, 1, S. e12026

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Brenna, S., Altmeppen, H. C., Mohammadi, B., Rissiek, B., Schlink, F., Ludewig, P., Krisp, C., Schlüter, H., Failla, A. V., Schneider, C., Glatzel, M., Puig, B. & Magnus, T., 27.08.2020, in: J EXTRACELL VESICLES. 9, 1, S. 1809065

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Gupta, D., Liang, X., Pavlova, S., Wiklander, O., Corso, G., Zhao, Y., Saher, O., Bost, J., Zickler, A., Piffko, A., Maire, C., Ricklefs, F. L., Gustafsson, O., Llorente, V., Gustafsson, M., Bostancioglu, B., Mamand, D., Hagey, D., Görgens, A., Nordin, J. & Andaloussi, S. E. L., 2020, in: J EXTRACELL VESICLES.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Ricklefs, F. L., Maire, C. L., Reimer, R., Dührsen, L., Kolbe, K., Holz, M., Schneider, E., Rissiek, A., Babayan, A., Hille, C., Pantel, K., Krasemann, S., Glatzel, M., Heiland, D. H., Flitsch, J., Martens, T., Schmidt, N. O., Peine, S., Breakefield, X. O., Lawler, S., Chiocca, E. A., Fehse, B., Giebel, B., Görgens, A., Westphal, M. & Lamszus, K., 2019, in: J EXTRACELL VESICLES. 8, 1, S. 1588555

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Görgens, A., Bremer, M., Ferrer-Tur, R., Murke, F., Tertel, T., Horn, P. A., Thalmann, S., Welsh, J. A., Probst, C., Guerin, C., Boulanger, C. M., Jones, J. C., Hanenberg, H., Erdbrügger, U., Lannigan, J., Ricklefs, F. L., El-Andaloussi, S. & Giebel, B., 2019, in: J EXTRACELL VESICLES. 8, 1, S. 1587567

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Alle anzeigen (12)