Z GASTROENTEROL - Zeitschrift für Gastroenterologie

Bibliographical data

ISSNs0044-2771
Electronic ISSN 1439-7803

Publications

Groß, S., Bitzer, M., Albert, J., Blödt, S., Boda-Heggemann, J., Brunner, T., Caspari, R., De Toni, E., Dombrowski, F., Evert, M., Follmann, M., Freudenberger, P., Gani, C., Geier, A., Gkika, E., Götz, M., Helmberger, T., Hoffmann, R-T., Huppert, P., Krug, D., Fougère, C. L., Lang, H., Langer, T., Lenz, P., Lüdde, T., Mahnken, A., Nadalin, S., Nguyen, H. H. P., Nothacker, M., Ockenga, J., Oldhafer, K., Paprottka, P., Pereira, P., Persigehl, T., Plentz, R., Pohl, J., Recken, H., Reimer, P., Riemer, J., Ritterbusch, U., Roeb, E., Rüssel, J., Schellhaas, B., Schirmacher, P., Schlitt, H. J., Schmid, I., Schuler, A., Seehofer, D., Sinn, M., Stengel, A., Steubesand, N., Stoll, C., Tannapfel, A., Taubert, A., Tholen, R., Trojan, J., van Thiel, I., Vogel, A., Vogl, T., Wacker, F., Waidmann, O., Wedemeyer, H., Wege, H., Wildner, D., Wörns, M-A., Galle, P. & Malek, N., 01.2024, In: Z GASTROENTEROL. 62, 1, p. 73-109 37 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalGuideline, recommendation, statementResearchpeer-review

Bitzer, M., Groß, S., Albert, J., Blödt, S., Boda-Heggemann, J., Brunner, T., Caspari, R., De Toni, E., Dombrowski, F., Evert, M., Follmann, M., Freudenberger, P., Gani, C., Geier, A., Gkika, E., Götz, M., Helmberger, T., Hoffmann, R-T., Huppert, P., Krug, D., Fougère, C. L., Lang, H., Langer, T., Lenz, P., Lüdde, T., Mahnken, A., Nadalin, S., Nguyen, H. H. P., Nothacker, M., Ockenga, J., Oldhafer, K., Paprottka, P., Pereira, P., Persigehl, T., Plentz, R., Pohl, J., Recken, H., Reimer, P., Riemer, J., Ritterbusch, U., Roeb, E., Rüssel, J., Schellhaas, B., Schirmacher, P., Schlitt, H. J., Schmid, I., Schuler, A., Seehofer, D., Sinn, M., Stengel, A., Steubesand, N., Stoll, C., Tannapfel, A., Taubert, A., Tholen, R., Trojan, J., van Thiel, I., Vogel, A., Vogl, T., Wacker, F., Waidmann, O., Wedemeyer, H., Wege, H., Wildner, D., Wörns, M-A., Galle, P. & Malek, N., 01.2024, In: Z GASTROENTEROL. 62, 1, p. e67-e161

Research output: SCORING: Contribution to journalGuideline, recommendation, statementResearchpeer-review

Niederau, C., Regenbogen, C., Fruehauf, H-M., Merkel, M., Ziagaki, A., Mengel, E., Baerwald, C., Muschol, N., Staufner, C., Lampe, C., Gillessen, A., Koehler, J. P. & Vom Dahl, S., 04.2023, In: Z GASTROENTEROL. 61, 4, p. 375-380 6 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Bitzer, M., Groß, S., Albert, J., Boda-Heggemann, J., Brunner, T., Caspari, R., De Toni, E., Dombrowski, F., Evert, M., Geier, A., Gkika, E., Götz, M., Helmberger, T., Hoffmann, R-T., Huppert, P., Kautz, A., Krug, D., Fougère, C. L., Lang, H., Lenz, P., Lüdde, T., Mahnken, A., Nadalin, S., Nguyen, H. H. P., Ockenga, J., Oldhafer, K., Paprottka, P., Pereira, P., Persigehl, T., Plentz, R., Pohl, J., Recken, H., Reimer, P., Riemer, J., Ritterbusch, U., Roeb, E., Rüssel, J., Schellhaas, B., Schirmacher, P., Schlitt, H. J., Schmid, I., Schuler, A., Seehofer, D., Sinn, M., Stengel, A., Stoll, C., Tannapfel, A., Taubert, A., Tholen, R., Trojan, J., van Thiel, I., Vogel, A., Vogl, T., Wacker, F., Waidmann, O., Wedemeyer, H., Wege, H., Wildner, D., Wörns, M-A., Galle, P. & Malek, N., 04.2023, In: Z GASTROENTEROL. 61, 4, p. 420-440 21 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalGuideline, recommendation, statementTransfer

Bitzer, M., Groß, S., Albert, J., Boda-Heggemann, J., Brunner, T., Caspari, R., De Toni, E., Dombrowski, F., Evert, M., Geier, A., Gkika, E., Götz, M., Helmberger, T., Hoffmann, R-T., Huppert, P., Kautz, A., Krug, D., Fougère, C. L., Lang, H., Lenz, P., Lüdde, T., Mahnken, A., Nadalin, S., Nguyen, H. H. P., Ockenga, J., Oldhafer, K., Paprottka, P., Pereira, P., Persigehl, T., Plentz, R., Pohl, J., Recken, H., Reimer, P., Riemer, J., Ritterbusch, U., Roeb, E., Rüssel, J., Schellhaas, B., Schirmacher, P., Schlitt, H. J., Schmid, I., Schuler, A., Seehofer, D., Sinn, M., Stengel, A., Stoll, C., Tannapfel, A., Taubert, A., Tholen, R., Trojan, J., van Thiel, I., Vogel, A., Vogl, T., Wacker, F., Waidmann, O., Wedemeyer, H., Wege, H., Wildner, D., Wörns, M-A., Galle, P. & Malek, N., 04.2023, In: Z GASTROENTEROL. 61, 4, p. e92-e156 65 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalGuideline, recommendation, statementTransfer

Dammermann, W., von Menges, A., Singethan, K., Pischke, S., Ritter, O., Lüth, S. & Ullrich, S., 12.2022, In: Z GASTROENTEROL. 60, 12, p. 1763-1769 7 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Tacke, F., Cornberg, M., Sterneck, M., Trebicka, J., Settmacher, U., Bechstein, W. O., Berg, T. & Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS), 11.2022, In: Z GASTROENTEROL. 60, 11, p. 1678-1698 21 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalOther (editorial matter etc.)Research

Seufferlein, T., Mayerle, J., Böck, S., Brunner, T., Ettrich, T. J., Grenacher, L., Gress, T. M., Hackert, T., Heinemann, V., Kestler, A., Sinn, M., Tannapfel, A., Wedding, U. & Uhl, W., 11.2022, In: Z GASTROENTEROL. 60, 11, p. e812-e909

Research output: SCORING: Contribution to journalOther (editorial matter etc.)Research

Roeb, E., Canbay, A., Bantel, H., Bojunga, J., de Laffolie, J., Demir, M., Denzer, U. W., Geier, A., Hofmann, W. P., Hudert, C., Karlas, T., Krawczyk, M., Longerich, T., Luedde, T., Roden, M., Schattenberg, J., Sterneck, M., Tannapfel, A., Lorenz, P., Tacke, F. & Collaborators, 09.2022, In: Z GASTROENTEROL. 60, 9, p. 1346-1421 76 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Fründt, T., Schröder, N., Hölzemer, A., Pinnschmidt, H., de Heer, J., Behrends, B. C., Renne, T., Lautenbach, A., Lohse, A. W. & Schrader, J., 09.2022, In: Z GASTROENTEROL. 60, 9, p. 1306-1313 8 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

View all (118)