NEUROL-NEUROIMMUNOL - Neurology-Neuroimmunology & Neuroinflammation

Bibliographical data

ISSNs2332-7812
Electronic ISSN 2332-7812

Publications

Schubert, C., Schiffmann, I., Farschtschi, S. C., Emile, J-F. & Friese, M. A., 05.2024, In: NEUROL-NEUROIMMUNOL. 11, 3, p. e200233

Research output: SCORING: Contribution to journalCase reportResearchpeer-review

Eisenhut, K., Faber, J., Engels, D., Gerhards, R., Lewerenz, J., Doppler, K., Sommer, C., Markewitz, R., Falk, K. K., Rössling, R., Pruess, H., Finke, C., Wickel, J., Geis, C., Ratuszny, D., Pfeffer, L. K., Bittner, S., Piepgras, J., Kraft, A., Klausewitz, J., Nuscher, B., Kümpfel, T., Thaler, F. S. & German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE), 01.2024, In: NEUROL-NEUROIMMUNOL. 11, 1

Research output: SCORING: Contribution to journalShort publicationResearchpeer-review

Nikolaus, M., Rausch, P., Rostásy, K., Bertolini, A., Wickström, R., Johannsen, J., Denecke, J., Breu, M., Schimmel, M., Diepold, K., Haeusler, M., Quade, A., Berger, A., Rosewich, H., Steen, C., von Au, K., Dreesmann, M., Finke, C., Bartels, F., Kaindl, A. M., Schuelke, M. & Knierim, E., 05.2023, In: NEUROL-NEUROIMMUNOL. 10, 3, e200102.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Hümmert, M. W., Bütow, F., Tkachenko, D., Ayzenberg, I., Pakeerathan, T., Hellwig, K., Klotz, L., Häußler, V., Stellmann, J-P., Warnke, C., Goereci, Y., Etgen, T., Luessi, F., Bronzlik, P., Gingele, S., Lauenstein, A-S., Kleiter, I., Rommer, P. S., Paul, F., Bellmann-Strobl, J., Duchow, A., Then Bergh, F., Pul, R., Walter, A., Pellkofer, H., Kümpfel, T., Pompsch, M., Kraemer, M., Albrecht, P., Aktas, O., Ringelstein, M., Senel, M., Giglhuber, K., Berthele, A., Jarius, S., Wildemann, B., Trebst, C. & Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS), 03.2023, In: NEUROL-NEUROIMMUNOL. 10, 2, e200082.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Ringelstein, M., Ayzenberg, I., Lindenblatt, G., Fischer, K., Gahlen, A., Novi, G., Hayward-Könnecke, H., Schippling, S., Rommer, P. S., Kornek, B., Zrzavy, T., Biotti, D., Ciron, J., Audoin, B., Berthele, A., Giglhuber, K., Zephir, H., Kümpfel, T., Berger, R., Röther, J., Häußler, V., Stellmann, J-P., Whittam, D., Jacob, A., Kraemer, M., Gueguen, A., Deschamps, R., Bayas, A., Hümmert, M. W., Trebst, C., Haarmann, A., Jarius, S., Wildemann, B., Grothe, M., Siebert, N., Ruprecht, K., Paul, F., Collongues, N., Marignier, R., Levy, M., Karenfort, M., Deppe, M., Albrecht, P., Hellwig, K., Gold, R., Hartung, H-P., Meuth, S. G., Kleiter, I., Aktas, O. & Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS), 01.2022, In: NEUROL-NEUROIMMUNOL. 9, 1, e1100.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Dürr, M., Nissen, G., Sühs, K-W., Schwenkenbecher, P., Geis, C., Ringelstein, M., Hartung, H-P., Friese, M. A., Kaufmann, M., Malter, M. P., Madlener, M., Thaler, F. S., Kümpfel, T., Senel, M., Häusler, M. G., Schneider, H., Bergh, F. T., Kellinghaus, C., Zettl, U. K., Wandinger, K-P., Melzer, N., Gross, C. C., Lange, P., Dreyhaupt, J., Tumani, H., Leypoldt, F., Lewerenz, J. & German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE), 11.2021, In: NEUROL-NEUROIMMUNOL. 8, 6, p. e1086

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Schwenkenbecher, P., Skripuletz, T., Lange, P., Dürr, M., Konen, F. F., Möhn, N., Ringelstein, M., Menge, T., Friese, M. A., Melzer, N., Malter, M. P., Häusler, M., Thaler, F. S., Stangel, M., Lewerenz, J., Sühs, K-W. & German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE), 11.2021, In: NEUROL-NEUROIMMUNOL. 8, 6

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Bellmann-Strobl, J., Paul, F., Wuerfel, J., Dörr, J., Infante-Duarte, C., Heidrich, E., Körtgen, B., Brandt, A., Pfüller, C., Radbruch, H., Rust, R., Siffrin, V., Aktas, O., Heesen, C., Faiss, J., Hoffmann, F., Lorenz, M., Zimmermann, B., Groppa, S., Wernecke, K-D. & Zipp, F., 05.2021, In: NEUROL-NEUROIMMUNOL. 8, 3, e981.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Ayzenberg, I., Richter, D., Henke, E., Asseyer, S., Paul, F., Trebst, C., Hümmert, M. W., Havla, J., Kümpfel, T., Ringelstein, M., Aktas, O., Wildemann, B., Jarius, S., Häußler, V., Stellmann, J-P., Senel, M., Klotz, L., Pellkofer, H. L., Weber, M. S., Pawlitzki, M., Rommer, P. S., Berthele, A., Wernecke, K-D., Hellwig, K., Gold, R., Kleiter, I. & NEMOS (Neuromyelitis Optica Study Group), 05.2021, In: NEUROL-NEUROIMMUNOL. 8, 3, e985.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Gasperi, C., Andlauer, T. F. M., Keating, A., Knier, B., Klein, A., Pernpeintner, V., Lichtner, P., Gold, R., Zipp, F., Then Bergh, F., Stangel, M., Tumani, H., Wildemann, B., Wiendl, H., Bayas, A., Kümpfel, T., Zettl, U. K., Linker, R. A., Ziemann, U., Knop, M., Warnke, C., Friese, M. A., Paul, F., Tackenberg, B., Berthele, A. & Hemmer, B., 09.2020, In: NEUROL-NEUROIMMUNOL. 7, 5

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

View all (22)