CLIN CHEM LAB MED

Bibliographical data

ISSNs1434-6621
Electronic ISSN 1437-4331

Publications

Neyazi, M., Bremer, J. P., Knorr, M. S., Gross, S., Brederecke, J., Schweingruber, N., Csengeri, D., Schrage, B., Bahls, M., Friedrich, N., Zeller, T., Felix, S., Blankenberg, S., Dörr, M., Vollmer, M. & Schnabel, R. B., 25.03.2024, In: CLIN CHEM LAB MED. 62, 4, p. 740-752 13 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Ninnemann, J., Zylla, S., Streichert, T., Otto, B., Haenel, M., Nauck, M. & Petersmann, A., 25.03.2024, In: CLIN CHEM LAB MED. 62, 4, p. 657-663 7 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Gessner, R., Gärtner, C., Schmidt, M., Eckelt, F., Wirkner, K., Löffler, M., Uhe, T., Isermann, B., Laufs, U., Kaiser, T. & Wachter, R., 26.10.2023, In: CLIN CHEM LAB MED. 61, 11, p. 2046-2052 7 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Sicker, T., Federbusch, M., Eckelt, F., Isermann, B., Fenske, W., Fries, C., Schmidt, M. & Kaiser, T., 25.05.2023, In: CLIN CHEM LAB MED. 61, 6, p. 1025-1034 10 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Vanstapel, F. J. L. A., Orth, M., Streichert, T., Capoluongo, E. D., Oosterhuis, W. P., Çubukçu, H. C., Bernabeu-Andreu, F. A., Thelen, M., Jacobs, L. H. J., Linko, S., Bhattoa, H. P., Bossuyt, P. M. M., Meško Brguljan, P., Boursier, G., Cobbaert, C. M. & Neumaier, M., 28.03.2023, In: CLIN CHEM LAB MED. 61, 4, p. 608-626 19 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Review articleResearch

Decker, N. S., Johnson, T., Behrens, S., Obi, N., Kaaks, R., Chang-Claude, J. & Fortner, R. T., 27.01.2023, In: CLIN CHEM LAB MED. 61, 2, p. 285-293 9 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Dierks, S., Andag, R., Gauss, F., Budde, K., Francke, P., Peschka, M., Fischer, A., Schanz, J. & Petersmann, A., 25.04.2022, In: CLIN CHEM LAB MED. 60, 7, p. 1031-1038 8 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Cobbaert, C., Capoluongo, E. D., Vanstapel, F. J. L. A., Bossuyt, P. M. M., Bhattoa, H. P., Nissen, P. H., Orth, M., Streichert, T., Young, I. S., Macintyre, E., Fraser, A. G. & Neumaier, M., 26.01.2022, In: CLIN CHEM LAB MED. 60, 1, p. 33-43 11 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Cadamuro, J., von Meyer, A., Johannis, W., Haschke-Becher, E., Keppel, M. H. & Streichert, T., 27.07.2021, In: CLIN CHEM LAB MED. 59, 8, p. e313-e316

Research output: SCORING: Contribution to journalOther (editorial matter etc.)Research

Zierk, J., Baum, H., Bertram, A., Boeker, M., Buchwald, A., Cario, H., Christoph, J., Frühwald, M. C., Groß, H-J., Groening, A., Gscheidmeier, T., Hoff, T., Hoffmann, R., Klauke, R., Krebs, A., Lichtinghagen, R., Mühlenbrock-Lenter, S., Neumann, M., Nöllke, P., Niemeyer, C. M., Ruf, H-G., Steigerwald, U., Streichert, T., Torge, A., Yoshimi-Nöllke, A., Prokosch, H-U., Metzler, M. & Rauh, M., 25.06.2021, In: CLIN CHEM LAB MED. 59, 7, p. 1267-1278 12 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

View all (43)