J MOL CELL CARDIOL - JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY

Bibliografische Daten

ISSNs0022-2828
Elektronische ISSN 1095-8584

Publikationen

Pecha, S., Ismaili, D., Geelhoed, B., Knaut, M., Reichenspurner, H., Eschenhagen, T., Schnabel, R. B., Christ, T. & Ravens, U., 03.2023, in: J MOL CELL CARDIOL. 176, S. 1-10 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

O' Brien, S., Holmes, A. P., Johnson, D. M., Kabir, S. N., O' Shea, C., O' Reilly, M., Avezzu, A., Reyat, J. S., Hall, A. W., Apicella, C., Ellinor, P. T., Niederer, S., Tucker, N. R., Fabritz, L., Kirchhof, P. & Pavlovic, D., 05.2022, in: J MOL CELL CARDIOL. 166, S. 23-35 13 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Brandenburg, S., Pawlowitz, J., Steckmeister, V., Subramanian, H., Uhlenkamp, D., Scardigli, M., Mushtaq, M., Amlaz, S. I., Kohl, T., Wegener, J. W., Arvanitis, D. A., Sanoudou, D., Sacconi, L., Hasenfuß, G., Voigt, N., Nikolaev, V. O. & Lehnart, S. E., 04.2022, in: J MOL CELL CARDIOL. 165, S. 141-157 17 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Eschenhagen, T., Ridders, K. & Weinberger, F., 02.2022, in: J MOL CELL CARDIOL. 163, S. 106-117 12 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ReviewForschung

Stenzig, J., Lemoine, M. D., Stoter, A. M. S., Wrona, K. M., Lemme, M., Mulla, W., Etzion, Y., Eschenhagen, T. & Hirt, M. N., 02.2022, in: J MOL CELL CARDIOL. 163, S. 97-105 9 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

von Bibra, C., Shibamiya, A., Geertz, B., Querdel, E., Köhne, M., Stüdemann, T., Starbatty, J., Schmidt, F. N., Hansen, A., Hiebl, B., Eschenhagen, T. & Weinberger, F., 23.01.2022, in: J MOL CELL CARDIOL. 166, S. 1-10 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Flenner, F., Jungen, C., Küpker, N., Ibel, A., Kruse, M., Koivumäki, J. T., Rinas, A., Zech, A. T. L., Rhoden, A., Wijnker, P. J. M., Lemoine, M. D., Steenpass, A., Girdauskas, E., Eschenhagen, T., Meyer, C., van der Velden, J., Patten-Hamel, M., Christ, T. & Carrier, L., 08.2021, in: J MOL CELL CARDIOL. 157, S. 77-89 13 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Madsen, A., Krause, J., Höppner, G., Hirt, M. N., Tan, W. L. W., Lim, I., Hansen, A., Nikolaev, V. O., Foo, R. S. Y., Eschenhagen, T. & Stenzig, J., 05.2021, in: J MOL CELL CARDIOL. 154, S. 115-123 9 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Garnier, A., Bork, N., Jacquet, E., Zipfel, S., Muñoz-Guijosa, C., Baczkó, I., Reichenspurner, H., Donzeau-Gouge, P., Maier, L. S., Dobrev, D., Girdauskas, E., Nikolaev, V., Fischmeister, R. & Molina, C., 22.02.2021, in: J MOL CELL CARDIOL. 155, S. 10-20

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Carrier, L., 01.2021, in: J MOL CELL CARDIOL. 150, S. 101-108

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ReviewForschung

Alle anzeigen (50)