INT J IMAG SYST TECH - INTERNATIONAL JOURNAL OF IMAGING SYSTEMS AND TECHNOLOGY

Bibliografische Daten

ISSNs0899-9457

Publikationen

Bhattacharya, D., Eggert, D., Betz, C. & Schlaefer, A., 26.08.2022, in: INT J IMAG SYST TECH. 33, 1, S. 123-142

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Alle anzeigen (1)