INT J COMPUT ASS RAD - International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery

Bibliografische Daten

ISSNs1861-6410
Elektronische ISSN 1861-6429

Publikationen

Bhattacharya, D., Behrendt, F., Becker, B. T., Beyersdorff, D., Petersen, E., Petersen, M., Cheng, B., Eggert, D., Betz, C., Hoffmann, A. S. & Schlaefer, A., 02.2024, in: INT J COMPUT ASS RAD. 19, 2, S. 223–231 9 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Gutierrez, A., Tuladhar, A., Wilms, M., Rajashekar, D., Hill, M. D., Demchuk, A., Goyal, M., Fiehler, J. & Forkert, N. D., 05.2023, in: INT J COMPUT ASS RAD. 18, 5, S. 827-836 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Boese, C. K., Rolvien, T., Trost, M., Frink, M., Hubert, J., Beil, F. T. & Ries, C., 06.2021, in: INT J COMPUT ASS RAD. 16, 6, S. 1037-1041 5 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Requist, M. R., Sripanich, Y., Peterson, A. C., Rolvien, T., Barg, A. & Lenz, A. L., 03.2021, in: INT J COMPUT ASS RAD. 16, 3, S. 387-396 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Gessert, N., Bengs, M., Wittig, L., Drömann, D., Keck, T., Schlaefer, A. & Ellebrecht, D. B., 11.2019, in: INT J COMPUT ASS RAD. 14, 11, S. 1837-1845 9 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Ritter, C., Wollmann, T., Bernhard, P., Gunkel, M., Braun, D. M., Lee, J-Y., Meiners, J., Simon, R., Sauter, G., Erfle, H., Rippe, K., Bartenschlager, R. & Rohr, K., 11.2019, in: INT J COMPUT ASS RAD. 14, 11, S. 1847-1857 11 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Aubreville, M., Stoeve, M., Oetter, N., Goncalves, M., Knipfer, C., Neumann, H., Bohr, C., Stelzle, F. & Maier, A., 01.2019, in: INT J COMPUT ASS RAD. 14, 1, S. 31-42 12 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Antoni, S-T., Lehmann, S., Neidhardt, M., Fehrs, K., Ruprecht, C., Kording, F., Adam, G., Schupp, S. & Schlaefer, A., 11.2018, in: INT J COMPUT ASS RAD. 13, 11, S. 1755-1766 12 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ReviewForschung

Kohlmeier, C., Behrens, P., Böger, A., Ramachandran, B., Caparso, A., Schulze, D., Stude, P., Heiland, M. & Assaf, A. T., 12.2017, in: INT J COMPUT ASS RAD. 12, 12, S. 2119-2128

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Wilde, F., Hanken, H., Probst, F., Schramm, A., Heiland, M. & Cornelius, C-P., 07.04.2015, in: INT J COMPUT ASS RAD.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Alle anzeigen (15)